/ 4 نظر / 35 بازدید
مهرناز

خیلی سریال مزخرفیه حیف مهدی سلوکی که تو این بازی کرده[افسوس][اوه]

مهرناز جان چشم نداری ببینی وگر نه به اون زیبایی...سریالش فوق العاده ست[شیطان][متفکر][خوشمزه][تماس]

مهرناز جان چشم نداری ببینی وگر نه به اون زیبایی...سریالش فوق العاده ست[شیطان][متفکر][خوشمزه][تماس]

f.f

حالا بذار چهارتا فیلم بازی کنی بعد ایننجوری عکس بنداز